PvdA-Kamerlid Loes Ypma wil van staatssecretaris Sander Dekker van OCW weten of de bekostigingssystematiek van het basisonderwijs zodanig kan worden aangepast ‘dat de personele bekostiging over meerdere jaren gelijk is aan de feitelijke kosten’.

Dekker laat aan Ypma weten daar niets voor te voelen, omdat dit afscheid van de lumpsumbekostiging en terugkeer naar een openeindefinanciering zou betekenen, zoals de declaratiebekostiging dat tot 2006 was. ‘Dit acht ik niet gewenst’, aldus Dekker.

De vraag van Ypma volgde op een bericht van de PO-Raad over de indexatie van de personele bekostiging.

Lees meer…