De PvdA steunt de verplichte rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, hoewel er de laatste tijd steeds meer kritische signalen kwamen uit de hoek van de coalitiepartner. Met de steun van de PvdA is in de Tweede Kamer een meerderheid voorstander van de omstreden toets.

De nieuwssite Nu.nl laat Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing zeggen dat VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW de PvdA op de meeste punten tegemoet is gekomen en dat haar fractie de rekentoets daarom steunt. ‘Leerlingen moet goed kunnen rekenen, dat is het uitgangspunt. Dat is cruciaal. Dan accepteren wij de toets als sluitstuk’, aldus Jadnanansing.

Dekker verdedigde de rekentoets vorige week in de Tweede Kamer. De PvdA had toen nog geen besluit genomen over dit onderwerp. Onder meer de SP, D66, GroenLinks en het CDA zijn tegen de rekentoets, omdat die aan alle kanten zou rammelen. Ook de sectororganisatie PO-Raad, VO-raad, de onderwijsvakbonden en scholierenorganisatie LAKS zien de rekentoets om die reden niet zitten.

De staatssecretaris zei vorige week dat het ‘echt een keer tijd wordt dat we resultaten zien en dat leerlingen op het terrein van rekenen het beter gaan doen’. Hij erkende dat de rekentoets an sich de kwaliteit van het onderwijs niet positief kan beïnvloeden, maar hij zei ook dat de toets voor scholen en hun besturen ‘een stok achter de deur kan zijn’ om het rekenonderwijs te verbeteren.

Deel dit bericht: