De Raad van State mist in de voorgestelde nieuwe coronawet van gezondheidsminister Ernst Kuipers de mogelijkheid om scholen te sluiten.

In een advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid staat dat dit voorstel ‘met het oog op de noodzakelijke pandemische paraatheid nog niet voltooid is’. Deze opmerking betreft met name het onderwijs. ‘Zo ontbreken bepaalde bevoegdheden die in geval van een zeer ernstige pandemie noodzakelijk kunnen zijn, zoals de bevoegdheid tot sluiting van scholen’, aldus de Raad van State.

In april meldde minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer over de zesde verlenging van de tijdelijke coronawet dat het vanaf 1 juni niet meer mogelijk zou zijn om scholen vanwege een corona-uitbraak te sluiten.

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid staan wel restricties vermeld, zoals afstand houden, beperking van evenementen en sluiting van locaties, en ook regels rond mondkapjes en quarantaine. Maar de mogelijkheid om scholen te sluiten staat er niet in, en de Raad van State vindt dat dus een tekortkoming.

Deel dit bericht: