De rijksoverheid heeft een schematische afbeelding gepubliceerd van het sectorplan corona voor het primair en voortgezet onderwijs.

Het sectorplan kent vier fases die in ernst oplopen van donkergroen naar rood. In de donkergroene fase is er weinig aan de hand: alle kinderen kunnen naar school, maar in de scholen moeten wel de basismaatregelen in acht worden genomen. Bovendien moet de ventilatie in orde zijn.

In de rode alarmfase ( die ‘interventie’ wordt genoemd) blijven de scholen open, zo is het idee, maar wel met vergaande contactbeperkende maatregelen. Bovendien gaan de leerlingen dan beurtelings naar school: eerst de ene helft, daarna de andere helft.

Er zal in de rode ‘interventie’-fase extra aandacht zijn voor de sociale functie van het onderwijs en voor kwetsbare leerlingen.

Bekijk de afbeelding

Deel dit bericht: