Het kabinet wil ook in een zwart coronascenario de scholen openhouden. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van gezondheidsminister Ernst Kuipers en zijn collega’s Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de corona-aanpak op de lange termijn.

Het uitgangspunt van het kabinet is dat het sluiten van scholen te allen tijde moet worden voorkomen vanwege de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Onderwijs ligt bij het treffen van eventuele maatregelen ‘onderop de stapel’, zo staat in de brief. Er zal, zo melden de ministers, slechts sprake zijn van een (gedeeltelijke) sluiting van scholen als er een virus(variant) komt, waarbij leerlingen en personeel direct gevaar lopen.

In hun brief staat ook dat het kabinet naast fysieke gezondheid inzet op het verbeteren van de mentale gezondheid, specifiek van jongeren. Ook in de uitwerking van de sectorplannen onderwijs is daar aandacht voor, melden Kuipers, Adriaansens en Van Gennip.

Gratis zelftesten

Het kabinet blijft leerlingen en mensen die in het onderwijs werken voorlopig gratis zelftesten aanbieden. Op dit moment acht het kabinet het verstandig om dit tot de kerstvakantie te blijven doen, tenzij eerder wordt besloten dat het niet meer nodig is. Over de eventuele gratis verstrekking van zelftesten na de kerstvakantie zal voor de herfstvakantie een besluit worden genomen op basis van de dan heersende epidemiologische situatie.

Lees meer…

Deel dit bericht: