In Bestuur en management, HRM beleid, Nieuws

Het ministerie van OCW Heeft de nieuwste ramingen gepubliceerd voor de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs.

Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen deze ramingen gebruiken voor hun arbeidsmarktbeleid:

Delen