Het ministerie van OCW Heeft de nieuwste ramingen gepubliceerd voor de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs.

Schoolbesturen en regionale samenwerkingsverbanden kunnen deze ramingen gebruiken voor hun arbeidsmarktbeleid:

Deel dit bericht: