Het christelijke Kalsbeek College in Woerden heeft ten onrechte de 17-jarige vmbo-leerling Gijs Kovac uit Zegveld de toegang tot het examengala ontzegd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld. De leerling was naar de rechter gestapt, omdat hij het niet eens was met het besluit hem te weren van het gala.

Dat besluit volgde op onrust op de laatste schooldag. Toen stak een groep leerlingen vuurwerk af voor de school en werden volgens de schoolleiding auto’s beklad. Ook werden voorbijgangers belaagd met meel en eieren. De politie moest eraan te pas komen om de rust te herstellen.

‘De groep onruststokers bestond uit zo’n 30 leerlingen; 12 eindexamenleerlingen zijn door schoolpersoneel herkend en hen is vervolgens de toegang tot het examengala ontzegd’, meldt het Kalsbeek College. Kovac beweerde dat hij niet betrokken was bij de ongeregeldheden. Bovendien had de schoolleiding hem niet gehoord, voordat die het besluit nam hem te weren van het examengala.

Niet zorgvuldig

De rechter oordeelt nu dat de leerling niet mag worden geweerd van het examengala, omdat de school geen wederhoor heeft toegepast. Het besluit van de school is daardoor volgens de rechter op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Het Kalsbeek College zegt in reactie op het oordeel nog steeds achter zijn beslissing te staan om Kovac en andere leerlingen de toegang te weigeren, ‘maar geeft uiteraard gehoor aan de uitspraak van de rechter’.

Het examengala is op 29 mei.

Deel dit bericht: