De Regeling voor de materiële instandhouding voor het jaar 2021 is gepubliceerd.

In deze regeling voor het primair onderwijs staat dat de indexatie van de materiële instandhouding 1,20% bedraagt. Dit betekent dat de prijzen van de programma’s van eisen van de materiële instandhouding worden opgehoogd met dat percentage voor het kalenderjaar 2021 ten opzichte van de prijzen die gelden voor 2020.

De indexatie wordt altijd berekend aan de hand van de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB), die elk jaar op Prinsjesdag worden gepubliceerd.

Nu de regeling is gepubliceerd, worden het Londo-rekeninstrument in Downloads > Financiën zo spoedig mogelijk aangepast.

Deel dit bericht: