De regering oordeelt niet over de inhoud van leermiddelen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over stereotypen in lesboeken.

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) had bij Slob aan de bel getrokken naar aanleiding van een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat in lesmaterialen zoals schoolboeken relatief weinig vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond staan. Als ze daar wel in staan, dan is dat nogal eens als rolbevestigend stereotype.

Slob zegt daar nu over dat het de regering niet past daar een oordeel over te geven, ‘gezien de vrijheid van het onderwijs en meningsuiting, de autonomie van scholen en de professionele ruimte van leraren’.

‘De regering hecht eraan de formele verantwoordelijkheidsverdeling omtrent de inhoud en (redactionele) uitvoering van leermiddelen te respecteren’, aldus Slob.

Lees meer…

Deel dit bericht: