In de online Toolbox van VOS/ABB zit voor het voortgezet onderwijs het geactualiseerde rekeninstrument voor de werkgeverslasten. Het geactualiseerde rekeninstrument voor het primair onderwijs was al toegevoegd.

Het instrument is voor VOS/ABB gemaakt door financieel expert Bé Keizer (zie foto). Hij meldt dat er stevige veranderingen zijn door de bijstellingen van met name de pensioenpremies en enkele andere premies. Keizer: ‘Het interessante effect is dat de werkgeverslasten nu voor het eerst in lange tijd eens niet stijgen maar gaan dalen en wel met 2 procentpunt van ongeveer 55 naar 53 procent.’

Hij wijst erop dat de kosten voor verzuim en die van de uitkeringen buiten beschouwing blijven en dat het om het algemene beeld gaat. ‘Uiteraard blijft gelden dat iedere werkgever zelf moet nagaan wat in zijn situatie van toepassing is’, aldus Keizer.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het geactualiseerde instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: