Het zicht op de relatie tussen onderwijsbudgetten, -uitgaven en -resultaten is zoek. Dat komt door de grote variatie in de manier waarop schoolbesturen zich verantwoorden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in de Onderwijsmonitor.

Met de introductie van de lumpsumbekostiging in het onderwijs kregen de schoolbesturen bestedingsvrijheid. Door de combinatie hiervan en de grote variatie in de manier waarop schoolbesturen zich in de praktijk verantwoorden over hun prestaties kan er volgens de Algemene Rekenkamer op macroniveau op dit moment geen directe koppeling tussen middelen en doelen worden gelegd.

Bovendien is de beleidsinformatie die de Tweede Kamer ontvangt ‘erg versnipperd’, waardoor het zicht op de relatie tussen budgetten, uitgaven en resultaten is verdwenen.

Lees meer…

Deel dit bericht: