In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Twee moties tegen de rekentoets hebben het in de Tweede Kamer niet gehaald.

D66-Kamerlid Paul van Meenen en zijn collega Michel Rog van het CDA hadden een motie ingediend om de toets per direct af te schaffen. In hun motie gaven ze aan dat het een slechte zaak is dat er nu leerlingen zakken op basis van een volgens hen ondeugdelijke toets.

Rekentoets blijft in kernvakkenregeling

In een andere motie drongen Rog, Van Meenen en de Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Eppo Bruins (ChristenUnie) erop aan de rekentoets geen deel meer te laten uitmaken van de kernvakkenregeling.

Volgens de vier indieners is er in het onderwijs nauwelijks draagvlak voor de toets en wordt het zinloos geacht om er nog langer geld en energie in te steken.

Beide moties van de oppositie in de Tweede Kamer zijn verworpen.

Delen