De rekentoets in het voortgezet onderwijs is dit jaar gemiddeld iets beter gemaakt dan in 2014. Dat staat in de Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus rekenen 2015 die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In alle sectoren van het voortgezet onderwijs zijn de gemiddelde resultaten hoger dan in 2014. De grootste stijging met 0,3 punt deed zich voor in vmbo-kb en vmbo-gt. Dat ging de gemiddelde cijfers van een 5,5 naar een 5,8 respectievelijk van een 5,9 naar een 6,2. De havo liet een stijging zien van een 5,6 naar een 5,7, het vwo van een 7,1 naar een 7,3. Het gemiddelde cijfers gemeten over alle sectoren in het voortgezet onderwijs ging omhoog van een 5,9 naar een 6,1.

De resultaten over 2015 zijn exclusief de recente afname van de rekentoets in juni, die voor een deel van de leerlingen een herkansing was. Het resultaat daarvan moet nog worden doorgegeven. De uiteindelijke resultaten van deze leerlingen zijn mogelijk hoger, zo wordt vermeld in de voortgangsrapportage.