In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het ministerie van OCW heeft de resultaten van de rekentoets 2015 online gezet.

De gemiddelde cijfers en voldoendepercentages zijn berekend over alle eindexamenkandidaten met een uitslag (dus geslaagd of gezakt).

Van scholen en vestigingen waar minder dan 10 leerlingen een uitslag hadden, zijn de resultaten van de rekentoets niet vermeld. Het niet-bekostigd onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn niet meegerekend.

Het ministerie meldt dat alle schoolsoorten en leerwegen in het voortgezet onderwijs in 2015 gemiddeld betere resultaten hebben behaald met hun rekenonderwijs dan in 2014.

Lees meer…

Delen