De rekentoetsresultaten uit 2014 zijn per individuele school bekendgemaakt. Het ministerie van OCW is daartoe overgegaan na een verzoek op basis van de Wet openbaarheid bestuur. Het WOB-verzoek kwam van de onderwijsjournalisten Anja Vink en Ronald Buitelaar.

Op zijn onderwijsblog wijst Buitelaar erop dat de rekentoets al jaren veel onrust veroorzaakt. ‘Niet zo vreemd, want de uitslag bepaalt vanaf volgend jaar of een leerling zakt of slaagt voor het eindexamen. Helderheid over inhoud en resultaten ligt daarom voor de hand’, aldus Buitelaar.

De resultaten van de rekentoets per school staan op de website van de rijksoverheid.

Slechte resultaten

Uit de lijsten die online zijn gezet blijkt dat de resultaten op veel scholen slecht zijn. Op sommige scholen slaagt maar één op de vijf leerlingen voor de rekentoets.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er vertrouwen in heeft dat het goed komt: ‘Ik ga ervan uit dat de resultaten komend schooljaar (2015-2016) aanzienlijk stijgen. Leerlingen hebben dan twee jaar langer kunnen profiteren van beter rekenonderwijs.’

De VO-raad vindt het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris alleen kijkt naar het rekenonderwijs van de scholen en niet ook de kwaliteit van de rekentoets ter discussie stelt.

Andere werkelijkheid…

Opmerkelijk is dat Dekker in die brief meldt dat hij op verzoek van de Tweede Kamer de resultaten van de rekentoets openbaar heeft gemaakt, terwijl dat in werkelijkheid is gebeurd naar aanleiding van het WOB-verzoek van Buitelaar en Vink.