Het lukt niet om de resultaten van de veldraadpleging over de evaluatie van de Wet fusietoets eerder naar de Tweede Kamer te sturen. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De Kamer wilde de resultaten van de veldraadpleging eerder hebben, maar volgens Bussemaker en Dekker lukt dat niet omdat een zorgvuldig uitgevoerde raadpleging nu eenmaal tijd kost.

Ze schrijven de Kamer ‘zo snel als mogelijk’ te informeren over de resultaten. ‘Daarbij streven wij in ieder geval naar uiterlijk 1 maart 2016’, aldus Bussemaker en Dekker.