‘Particulier onderwijs mag niet bekostigd worden vanuit onderwijsmiddelen, dus ook niet vanuit de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.’ Dat benadrukt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De Kamer wilde antwoord op de vraag of het in het kader van passend onderwijs mogelijk is overheidsgeld in te zetten voor scholen die niet door het Rijk worden bekostigd. Slob benadrukt in zijn brief dat het wettelijk niet mag ‘om met medeneming van publieke bekostiging het onderwijs aan een leerling uit te besteden aan een niet-bekostigde school’. Hij wijst in dit kader op het gevaar van ‘uitholling van het bekostigde onderwijs’. Het reguliere stelsel moet volgens hem ‘goed onderwijs dat voldoet aan alle kwaliteitseisen’ waarborgen voor alle leerlingen, ‘dus ook de leerlingen met een complexere ondersteuningsvraag’.

De minister stelt echter ook dat scholen en samenwerkingsverbanden voor specifieke leerlingen wel kennis en expertise uit het particulier onderwijs kunnen inkopen. Dat wordt volgens Slob ‘binnen het publiek bekostigde onderwijs nog onvoldoende benut’.

Lees meer…

Deel dit bericht: