Het kabinet moet de middelbare scholen per direct heropenen. Die oproep komt van 53 organisaties, waaronder Jeugdzorg Nederland, Unicef, Jantje Beton, de Nederlandse ggz en de landelijke vereniging van leerplichtambtenaren Igrado. Ook Herstel-NL en kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer willen dat het voortgezet onderwijs per direct uit lockdown gaat.

Zij stellen dat het gebrek aan perspectief voor leerlingen en het trage tempo waarin heropening van middelbaar onderwijs wordt overwogen, ‘een enorme belasting op hun mentale gezondheid en sociale ontwikkeling’ is. Volgens hen dringt het niet tot de politiek door hoe ernstig de situatie is, nu de meeste leerlingen sinds half december niet meer op school zijn geweest.

‘De prijs die zij daarvoor betalen is groot. De helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Jongeren zijn sneller verdrietig of boos. Ook is er een toename in eetstoornissen, depressieve gevoelens en angst onder tieners’, zo staat in de oproep aan het kabinet op de middelbare per direct weer te openen.

Lees meer…

Herstel-NL

Wat de 53 organisaties willen, sluit naadloos aan bij een onlangs herhaalde oproep van Herstel-NL, een groep die al maanden pleit voor ‘coronabeleid met maatregelen die onze samenleving minder schade doen’. Begin deze maand meldde Herstel-NL ook al dat de scholen ‘onmiddellijk en onvoorwaardelijk’ open moesten.

Er zouden maar weinig kinderen, jongeren en leraren ziek worden van corona en op scholen zou daardoor slechts een laag coronarisico zijn. Het verplicht thuishouden van kinderen en jongeren zou onevenredig veel schade veroorzaken. Daarbij noemde Herstel-NL leer- en ontwikkelingsachterstanden, kindermishandeling en psychische schade.

Nu pleit Herstel-NL niet alleen voor een volledige heropening van het onderwijs, maar ook van de horeca, de winkels en de cultuursector. Dat combineert Herstel-NL met een soort quarantaine voor mensen, met name 60-plussers, die kwetsbaar zijn voor corona. Als deze mensen niet thuis kunnen werken, zouden ze tijdelijk in de Ziektewet moeten. Voor de kwetsbaren zouden ‘veilige zones’ kunnen worden ingericht, een soort reservaten dus.

Tot Herstel-NL behoren onder anderen de economen Barbara Baarsma en Coen Teulings, arts en ondernermer Erik-Jan Vlieger en crisisprofessor Ira Helsloot.

Lees meer…

Kinderombudsvrouw

Ook kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dringt aan op een volledige heropening van met name de scholen voor voortgezet onderwijs. In een brief aan het kabinet wijst zij op de sociaal-emotionele en mentale schade van de coronamaatregelen en lockdown, die bij jongeren volgens haar dusdanig groot is ‘dat het vanuit een ontwikkelingsperspectief niet verantwoord is om de scholen in het voortgezet onderwijs nog langer gesloten te houden’.

In haar brief staat ook dat ze begrijpt dat het heropenen van middelbare scholen gezondheidsrisico’s voor personeel en leerlingen met zich meebrengt. Het kabinet moet volgens haar zorgen ‘voor een zo veilig mogelijke werk- en leeromgeving’.

Lees meer…

Deel dit bericht: