Meer dan de helft van het personeel dat instroomt in het voortgezet onderwijs, is jonger dan 35 jaar. Van het personeel dat uitstroomt, is ruim één op de drie 55 jaar of ouder, terwijl bijna één op drie jonger is dan 35. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs.

Een groot deel van het personeel dat een baan vindt in het voortgezet onderwijs is dus jonger dan 35 jaar, maar de leeftijd van de instromers loopt per functiegroep behoorlijk uiteen. Managers zijn gemiddeld ouder dan leraren en onderwijsondersteunend personeel.

Van het personeel dat uitstroomt, is meer dan een derde 55 jaar of ouder. Een groot deel van deze medewerkers verlaat de sector vanwege pensionering en verricht daarna dan ook geen betaalde arbeid meer.

Daarnaast is er een grote groep uitstromers (ruim 30 procent) jonger dan 35 jaar. Hun uitstroom is voornamelijk het gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten.

Lees meer…

Deel dit bericht: