Ruim de helft van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) stroomt door naar een andere vorm van onderwijs, vooral vmbo of mbo. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’ gaat 80% door naar een andere vorm van onderwijs. Dat percentage ligt bij leerlingen met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ op 43. Van hen stroomt 54% door naar de arbeidsmarkt. Van de leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding gaat 6% door met leren.

Het CBS meldt ook dat jongens met 71% oververtegenwoordigd zijn in het vso. In vergelijking met meisjes zijn jongens vaker ‘zeer moeilijk opvoedbaar’. Jongens hebben vaker dan meisjes het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.

Van de leerlingen die na uitstroom uit het vso geen onderwijs meer volgden, heeft 24% werk, al dan niet in combinatie met een uitkering. Van degenen met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ krijgt 40% werk, terwijl van de ex-vso’ers met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ 90% een uitkering heeft. Jongens komen vaker aan het werk dan meisjes.

Lees meer…

Deel dit bericht: