Het is ‘onwenselijk’ als scholen schaduwlijsten bijhouden om wettelijke bepalingen rond aanmelding te omzeilen. Dat antwoordt demissionair onderwijsminister Arie Slob op Kamervragen van de VVD.

De vragen van Tweede Kamerlid Mariëlle Paul volgden op een artikel in de Volkskrant over basisscholen in Utrecht die de aanmeldregels omzeilen door met schaduwlijsten te werken. Daar maken vooral hoogopgeleide witte ouders gebruik van. Zij melden hun kinderen al op piepjonge leeftijd aan om er zeker van te zijn dat ze plekje hebben. Dit werkt segregatie en kansenongelijkheid in de hand.

Slob wijst erop dat in artikel 40, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) staat dat ouders hun kind kunnen aanmelden vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van drie jaar bereikt. Ouders kunnen wel interesse tonen in een bepaalde school of in meerdere scholen voordat hun kind drie jaar is. Dat wordt in de praktijk een vooraanmelding genoemd, maar die ‘heeft geen wettelijke basis en mag niet leiden tot voorrang bij aanmelding’, aldus de minister.

Hij meldt verder dat alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs dit schooljaar een brief krijgen over de aanmeldings- en toelatingsregels. ‘De Inspectie van het Onderwijs spreekt schoolbesturen aan wanneer er signalen zijn dat zij zich niet aan de wet houden en geeft zo nodig een herstelopdracht. Dat zal de inspectie ook de komende periode blijven doen. Ouders kunnen dergelijke signalen ook afgeven aan de inspectie.’

Lees meer…

Deel dit bericht: