De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs wordt afgeschaft, zodat de weg naar schatkistbankieren opengaat. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW neemt hiermee een advies van VOS/ABB over.

Dekker heeft een brief over schatkistbankieren naar de Tweede Kamer gestuurd. In verlengde hiervan gaat hij in op de gemeentegarantie voor het openbaar onderwijs voor een rekening-courantkrediet.

De staatssecretaris concludeert op basis van een interdepartementaal beleidsonderzoek dat de logica van een dergelijk krediet ontbreekt, omdat de gemeenten niet zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs.

Bekostiging loopt via OCW

De staatssecretaris wijst erop dat de gemeenten weliswaar verantwoordelijk zijn voor openbaar onderwijs, maar dat de bekostiging ervan via OCW loopt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal is overgedragen aan verzelfstandigde schoolbesturen.

‘De invloed van de gemeente is daardoor beperkt, waardoor de invloed van de gemeente bij een rekening-courantkrediet van een instelling in het openbaar onderwijs nauwelijks anders is dan bij een rekening-courantkrediet in het bijzonder onderwijs. Het beleid voor het vragen van een gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet in het openbaar onderwijs wordt daarom afgeschaft’, aldus Dekker.

De interdepartementale werkgroep constateerde ook dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn en blijven voor de bekostiging van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De verplichte gemeentegarantie voor leningen voor huisvesting zal daarom in stand worden gehouden. Dat geldt voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. Dekker sluit zich hierbij aan.

Advies schatkistbankieren overgenomen

Adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er bij het ministerie van OCW altijd op aangedrongen om de gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs af schaffen. Dekker heeft dat advies nu dus overgenomen.

Bloemers: ‘Dit punt hebben we vaker als achterstelling van openbaar onderwijs aan de orde gesteld, omdat het openbaar onderwijs niet bij nood kan schatkistbankieren, zoals bijzonder onderwijs dat wel kan. De overheid zei dan altijd dat het openbaar onderwijs maar bij de gemeente moest aankloppen.’

Nu de weg naar de gemeente wordt afgesloten, krijgt het openbaar onderwijs volgens Bloemers op basis van het gelijkheidsbeginsel net als het bijzonder onderwijs de mogelijkheid tot schatkistbankieren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: