Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij invulling geven aan de kerndoelen op het gebied van burgerschap. Dat herbevestigt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jelle Soepboer van Nieuw Sociaal Contract (NSC).

De NSC’er, die hiervoor voor de Fryske Nasjonale Partij (FNP) actief was in de Friese gemeentepolitiek, wilde van de minister weten of scholen zelf kunnen bepalen hoe zij invulling geven aan de burgerschapsdoelen en de burgerschapswet.

De minister legt aan hem uit dat dit het geval is: ‘Hoe scholen in de praktijk (…) uitwerking geven aan de kerndoelen burgerschap en de burgerschapswet is inderdaad aan de scholen zelf. Dit volgt uit de vrijheid van onderwijs die geborgd is in de Grondwet.’

Lees meer…

Deel dit bericht: