Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) ervaart sinds de invoering van passend onderwijs dat het onderwijs zwaarder is geworden. De besturen en scholen schrijven dat toe aan veranderingen in de leerlingpopulatie, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie heeft onderzocht hoe de leerlingpopulatie in het vso zich ontwikkeld heeft vanaf de invoering van het passend onderwijs in 2014 tot en met 2019. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de omvang van het vso min of meer constant is gebleven, maar dat er deels wel sprake is van een andere instroom:

  • Leerlingen zijn vaker van school gewisseld;
  • Leerlingen komen vaker uit het voortgezet onderwijs en minder vaak uit het speciaal onderwijs of het (speciaal) basisonderwijs;
  • Meer leerlingen hebben een uitstroomprofiel arbeid of vervolgonderwijs in plaats van dagbesteding.

Uit interviews komt naar voren dat scholen en besturen het onderwijs nu zwaarder vinden. ‘Ze ervaren dat leerlingen met verdiepte problematiek het vso binnenkomen. Daardoor kost het meer moeite om hen weer leerbaar te krijgen. Als verklaring geven ze onder andere een latere verwijzing naar het vso, waardoor ze te laat de benodigde ondersteuning krijgen’, aldus de inspectie.

Lees meer…

Deel dit bericht: