In Bestuur en management, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs impliceert dat scholen zelf kiezen hoe zij nascholing van leerkrachten inrichten. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

Tweede Kamerlid Lammert van Raan had de vragen gesteld naar aanleiding van het bericht Nascholing voor docenten door Shell op de website van de beweging Fossielvrij onderwijs. Van Raan denkt ‘dat bij nascholingen zoals deze het risico bestaat dat de fossiele bedrijfsbelangen van Shell doorsijpelen naar de inhoud van het onderwijs’.

Slob reageert hierop door te benadrukken dat scholen zelf kunnen kiezen of zij van dergelijk nascholingsaanbod gebruikmaken. Hij tekent daarbij aan dat nascholing en ook onderwijsaanbod van bedrijven onder het sponsorbeleid van de school vallen en dat dat beleid moet voldoen aan het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

Lees meer…

Delen