Onderwijsminister Arie Slob geeft geen antwoord op de vraag of er genoeg geld is voor alle scholen voor primair onderwijs om onderwijsachterstanden weg te werken.

GroenLinks in de Tweede Kamer had de minister gevraagd of hij kan verzekeren dat alle scholen genoeg geld krijgen om onderwijsachterstanden weg te werken.

In antwoord op die vraag noemt Slob wel de herverdeling van het onderwijsachterstandenbudget, die er volgens hem toe leidt dat het beschikbare budget beter over het land wordt verdeeld. Ook staat in zijn reactie dat het kabinet 170 miljoen euro investeert in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

Slob draait hiermee om de hete brij heen, want hij laat uiteindelijk de vraag onbeantwoord of er genoeg geld is voor alle scholen om onderwijsachterstanden weg te werken.

Lees meer…