De regering heeft het advies van de Raad van State overgenomen om de eerder voorgestelde verplichting voor scholen om de sociale veiligheid te waarborgen te vervangen door de verplichting daarvoor zorg te dragen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het nader rapport over het wetsvoorstel voor sociale veiligheid op scholen.

Door de overgenomen wijziging krijgt het bevoegd gezag van de school volgens het wetsvoorstel een vergaande inspanningsverplichting. ‘Scholen worden aangesproken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die als toereikend kan worden gezien’, aldus Dekker.

Hij schrijft verder dat scholen niet kan worden gevraagd te waarborgen dat zich geen incidenten voordoen. Bij de beantwoording van de vraag of van een toereikende inspanning sprake is, spelen volgens hem de bereikte resultaten een rol. Als voorbeelden noemt hij het succesvol optreden tegen pesten of voldoende aandacht voor de veiligheidsbeleving van leerlingen. Van scholen waar zich problemen voordoen, kan een extra inspanning worden gevraagd om de sociale veiligheid maximaal te bevorderen.

‘Door het opnemen van een zorgplicht voor sociale veiligheid in de (…) sectorwetten wordt de verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid nadrukkelijker en hiermee dus ook effectiever bij de scholen neergelegd’, aldus Dekker. Hij verwacht dat hiermee de positie van ouders wordt versterkt. De nadruk verschuift volgens hem van het huidige papieren beleid naar de praktijk.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: