Scholen kunnen meer uit ICT halen

Het gebruik van ICT in het onderwijs neemt toe, maar scholen halen er nog niet uit wat erin zit. Dat blijkt uit de Vier in balans-monitor 2015 van Kenisnet.

‘Het aantal uren dat leraren gebruikmaken van ICT is sterk gestegen. Alle leraren zetten ICT in, maar het onderwijs zou nog meer uit de mogelijkheden kunnen halen. Zo kun je met ICT-toepassingen meer maatwerk bieden aan leerlingen dan nu het geval is’, schrijft Kennisnet.

Van de leraren geeft 90 procent van zichzelf aan dat ze voldoende ICT-basisvaardigheden hebben, terwijl 79 procent zichzelf ook vaardig vindt in het gebruik van ICT als didactisch hulpmiddel. Het aandeel leraren dat digitaal (les)materiaal gebruikt, is gestegen van 15 procent in 2007 naar 25 procent dit jaar.

Het aantal apparaten per leerling bedraagt nu één op de vier. Dit was jarenlang één op de vijf. Steeds vaker gaat het om draagbare apparaten als laptops en tablets.