De plotseling groei van het aantal asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea stelt schoolbesturen voor onverwachte problemen. De Stichting Meerwerf Basisscholen voor openbaar primair onderwijs in Den Helder ziet zich geconfronteerd met een financieel gat van circa 5 ton. De Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers signaleert ook dat de toestroom van asielkinderen een bron van zorgen vormt voor scholen en gemeenten. De PO-Raad roept schoolbesturen op zich te melden als de toestroom problemen met zich meebrengt.

Algemeen directeur Henk Uri van Meerwerf Basisscholen vertelt dat het probleem waarmee zijn organisatie te kampen heeft, niet zozeer op het onderwijsinhoudelijke vlak ligt als wel op het financiële. ‘Ik kan me voorstellen dat er een onderwijsinhoudelijk probleem is in gemeenten waar ze nog geen ervaring hebben met onderwijs aan asielzoekerskinderen. Wij hebben dat probleem niet, omdat we dit onderwijs al sinds het einde van de jaren 90 verzorgen. Villa Kakelbont, de locatie op het asielzoekerscentrum van onze basisschool De Duinvaarder, heeft een gespecialiseerd team. De expertise hebben wij dus.’

‘Bovendien doen wij dit graag, omdat we vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs vinden dat goed onderwijs beschikbaar moet zijn voor alle kinderen. Dat past ook binnen passend onderwijs. Daarvoor vindt prima afstemming plaats binnen het samenwerkingsverband’, aldus Uri.

Het probleem in Den Helder is van financiële aard, legt de algemeen directeur uit. ‘Deze kinderen komen na 1 oktober binnen. Dat is een belangrijke datum, omdat het ministerie het onderwijs bekostigt op het aantal leerlingen op 1 oktober. Als deze kinderen volgend jaar nog in Den Helder zijn, zouden ze pas op 1 oktober 2015 meetellen voor de bekostiging per 1 oktober 2016. Wij moeten het dus voorfinancieren, en dat extra geld hebben we niet op de begroting staan.’

Uri verwacht op basis van het aantal asielzoekers dat naar Den Helder komt ongeveer 60 extra leerlingen. ‘Op basis van de verhouding van één leerkracht op 15 leerlingen, die voor klassen met asielzoekerskinderen geldt, moeten we rekening houden met vier voltijdsbanen extra. De gemiddelde personeelslast is 63.000 euro per jaar. We moeten dus tot 1 oktober 2016 twee keer vier leerkrachten voorfinancieren. Dan hebben we het over ruim 5 ton. Nu zijn er nog wat speciale regelingen voor een plotselinge toename van het aantal leerlingen, maar daar kunnen we hooguit één leerkracht met bekostigen.’

Meld problemen!

De Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) signaleert ook dat de toestroom van asielkinderen een bron van zorgen vormt voor scholen en gemeenten. Er komen dagelijks telefoontjes binnen van scholen en gemeenten om advies. ‘Sommige scholen zitten echt met de handen in het haar’, zegt adviseur Marieke Postma tegen de NOS.

‘Scholen worstelen met vragen over financiering, maar bijvoorbeeld ook over hoe je de kinderen moet opvangen. Hoe geef je les aan een kind dat geen Nederlands spreekt? Hoe benader je getraumatiseerde kinderen? Hoe kom je aan genoeg leerkrachten?’

VOS/ABB ondersteunt de oproep van de PO-Raad die schoolbesturen vraagt zich te melden als zij door de toename van het aantal asielzoekerskinderen in problemen komen. De sectororganisatie heeft al verschillende signalen ontvangen van schoolbesturen die te maken hebben met het verzorgen van onderwijs aan kinderen in een regulier asielzoekerscentrum (azc) of een locatie voor tijdelijke opvang van asielzoekers (zogenoemde pol’s (procesopvanglocaties)).

‘Vaak hebben de scholen te maken met leerlingen die voor een korte of zeer korte tijd onderwijs moeten krijgen. Dat stelt scholen voor lastige situaties. De problemen betreffen zowel de financiën als onderwijsinhoudelijke aspecten’, meldt de sectororganisatie. De PO-Raad ontvangt graag alle signalen van schoolbesturen die tegen problemen aanlopen met het organiseren van onderwijs aan kinderen in azc’s of pol’s. U kunt uw signalen mailen naar info@poraad.nl.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: