Scholen mogen aan ouders vragen om zelf een laptop aan te schaffen, maar dit moet altijd expliciet vrijwillig zijn. Dat herhaalt onderwijsminister Arie Slob nog maar eens in antwoord op Kamervragen.

De vragen van de Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) volgden op het artikel Een tablet of laptop eisen van leerlingen – het mag niet, maar scholen komen ermee weg dat in september in de Volkskrant verscheen. Stichting Leergeld trok in dit artikel aan de bel over middelbare scholen die steeds vaker tegen de regels in zouden eisen dat ouders voor hun kind een laptop aanschaffen.

De minister bevestigt dat ouders nooit hiertoe mogen worden verplicht. ‘Op het moment dat scholen schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop (of tablet) voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien’, aldus Slob.

Hij vervolgt: ‘Wanneer scholen ouders verplichten om een laptop aan te schaffen handelen zij niet volgens de wet. De Inspectie van het Onderwijs ziet hier op toe en controleert bij elk onderzoek op de naleving van de wettelijke regels ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage.’

Lees meer…

De kwestie over het al of niet verplicht aanschaffen van laptops komt geregeld terug. Zie de gerelateerde berichten hieronder.

Deel dit bericht: