Als de scholen openblijven, neemt het dagelijks aantal opnames van coronapatiënten op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen naar verwachting minder snel af dan wanneer de scholen dichtgaan. Dat blijkt uit doorrekeningen die directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Met de coronamaatregelen die sinds 15 oktober van kracht zijn, zal het aantal coronapatiënten op de IC-afdelingen op basis van verondersteld effect van die maatregelen onder de gewoonlijke capaciteit blijven. Dat betekent dat ook als de scholen openblijven, zoals tot nu toe het geval is, de IC-afdelingen naar verwachting van het RIVM niet vol komen te liggen met coronapatiënten.

Reproductiegetal

Als de scholen worden gesloten, neemt het aantal coronabesmettingen naar verwachting van het RIVM sneller af dan in het scenario waarin de scholen openblijven, zo blijkt uit de presentatie die Van Dissel in de Tweede Kamer gaf. Het RIVM werkt op basis van het veronderstelde effect van maatregelen en met het reproductiegetal, de Rt-waarde. Als die groter is dan 1, dan blijft het aantal besmettingen en daarmee het aantal ziekenhuis- en IC-opnames toenemen. Een Rt-waarde kleiner dan 1 geeft aan dat het aantal besmettingen afneemt. Het coronavirus verliest dan dus terrein.

Met de nu geldende coronamaatregelen zal de Rt-waarde naar verwachting afnemen naar 0,88. Als er strengere maatregelen zouden komen, zoals in maart, maar de scholen zouden openblijven, dan gaat de Rt-waarde verder omlaag naar 0,83. Als alleen de basisscholen open zouden blijven, dan daalt het reproductiegetal nog verder naar 0,79. Als ten slotte alle scholen zouden sluiten, zakt de Rt-waarde naar verwachting naar 0,74. Let op: ook dit is allemaal op grond van veronderstelde effecten van de maatregelen en nadrukkelijk niet op basis van data.

Op basis van de nu geldende coronamaatregelen zal het waarschijnlijk nog tot ver in het voorjaar duren voordat het aantal IC-opnames op het niveau ligt van begin september, toen de tweede coronagolf begon. Als alle scholen dichtgaan, zou dat aantal rond februari kunnen worden bereikt.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: