Steeds meer basisscholen hebben moeite invalleerkrachten te vinden, als gevolg van de Wet werk en zekerheid. Vandaag berichten dagblad De Telegraaf en RTL Nieuws erover. Vorige week schreven de besturen van het openbaar onderwijs in Midden-Drenthe een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Volgens de nieuwe regelgeving in de WWZ mogen scholen een vervanger nog maar maximaal zes keer inhuren, daarna moet de invaller een contract krijgen óf een halfjaar wegblijven.De wet maakt geen verschil tussen vervangers die één dag invallen of een paar maanden. Voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) legde vandaag bij RTL Nieuws uit wat het gevolg hiervan is in de praktijk: ‘Scholen zijn huiverig om zee te gaan met invalkrachten, terwijl de invallers soms niet komen opdagen voor één of twee dagen les. Zij geven de voorkeur aan langere invalbeurten’. Schoolbesturen hebben geen geld om de invallers in vaste dienst te nemen.

Peiling onder schoolleiders

De AVS hield in september een peiling onder schoolleiders, waaruit ook al bleek dat ze moeite hebben met het regelen van vervanging bij ziekte van leerkrachten. ‘Er zijn wel invallers, maar die mogen niet altijd worden benoemd om verplichtingen te voorkomen’, aldus de AVS in de rapportage. Invallers mogen maar een paar keer komen, terwijl scholen juist graag vaste invalkrachten voor de klas hebben. Een ruime meerderheid van de schoolleiders (67%) zegt in het onderzoek niet direct over vervanging te kunnen beschikken als dat nodig is.

Lees hier de volledige uitslag van het AVS-onderzoek.