In Bestuur en management, HRM beleid, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Het onderwijsveld kan zich vinden in een centrale vaststelling van twee weken meivakantie. Dat staat in de jongste Evaluatie regeling vaststelling schoolvakanties  die staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat vindt u van het plan? U kunt hieronder reageren.

Het Algemeen Dagblad kwam vorige maand met het nieuws dat Dekker een eind wil maken aan de verschillende weken die scholen kiezen voor de meivakantie. Nu stelt het ministerie één week van de meivakantie vast en mogen scholen naar eigen inzicht een tweede week plannen. Dat kan voor ouders ‘een ramp’ zijn, zo citeerde het AD de staatssecretaris.

De krant liet ook Ouders & Onderwijs aan het woord. Volgens de landelijke belangenorganisatie voor ouders met schoolgaande kinderen is de onzekerheid over de periode van de meivakantie vooral een probleem voor werkende ouders, die soms wel drie weken opvang voor hun kinderen moeten regelen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is tegen het centraal vastleggen van twee weken meivakantie. Volgens AVS-voorzitter Petra van Haren toont dit aan dat ‘de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte’. Van Haren benadrukte dat de scholen zelf wel kunnen bepalen hoe de meivakantie wordt gepland, in overleg met hun medezeggenschapsraden.

Onderwijsveld ziet het zitten
In de Evaluatie regeling vaststelling schoolvakanties staat echter dat niet alleen ouders, maar ook het onderwijsveld zich kan vinden in een centrale vaststelling van twee weken meivakantie.

Wel signaleert Regioplan Beleidsonderzoek, dat de evaluatie in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgesteld, dat er bezwaren zijn vanuit de verblijfsrecreatiesector in Nederland. Die vreest dat de vaststelling van twee weken meivakantie ertoe kan leiden dat meer gezinnen dan kiezen voor een vakantie in het buitenland.

‘Bovendien zal het consequenties hebben voor de collectieve viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag als veel Nederlandse gezinnen in deze periode in het buitenland verblijven’, zo staat in de evaluatie.

Wat vindt u van het plan om centraal twee weken meivakantie vast te stellen? U kunt hieronder reageren.

Delen