De Onderwijsjuristen van VOS/ABB verzorgen op 5 maart in Woerden een scholingsbijeenkomst over de arbeidsongeschikte werknemer. 

Bij het begeleiden van een zieke werknemer is de Wet verbetering poortwachter het uitgangspunt. In het onderwijs spelen ook andere regels een rol, zoals de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling primair onderwijs (ZAPO) en de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling voortgezet onderwijs (ZAVO).

Inhoud

De scholingsbijeenkomst gaat over het re-integratieproces van de arbeidsongeschikte werknemer. Ook laten de Onderwijsjuristen zien welke stappen u als werkgever moet doorlopen na twee jaar ziekte van uw werknemer (ontslag of herplaatsing). Ook komen maatregelen aan bod die u kunt nemen als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. De scholingsbijeenkomst gaat tevens over de vraag hoe u moet omgaan met medische gegevens.

U kunt de volgende onderwerpen verwachten:

 • Stappenplan Wet verbetering poortwachter
 • WIA-beoordeling
 • Re-integratie tweede spoor
 • Regels/verplichtingen voor zieke werknemer
 • Bezoldiging in eerste en tweede ziektejaar
 • Loonsanctie
 • Wenselijk geachte arbeid
 • Ontslag na doorlopen van ziektetraject
 • Transitievergoeding na twee jaar ziekte
 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt, wat dan?
 • Bewaartermijn medische gegevens

De scholingsbijeenkomst bestaat voor een groot deel uit theorie. Daarnaast worden plenair casussen besproken. U kunt zelf specifieke casussen inbrengen. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep

Deze scholingsbijeenkomst is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met personeelsbeleid en het begeleiden van het ziektetraject van werknemers. U kunt denken aan Bestuurders, directeuren, P&O’ers en HRM’ers.

Wanneer, waar en aanmelden

Datum en tijdstip:

Donderdag 5 maart 2020 van 13.00-16.00 uur (inclusief lunch vanaf 12.15 uur).

Locatie:

Kantoor VOS/ABB in Woerden.

Kosten:

Deelname kost 55 euro (btw-vrij).

Let op: de scholingsbijeenkomst kan uitsluitend worden bijgewoond door leden van VOS/ABB.

U kunt zich aanmelden via welkom@vosabb.nl onder vermeldingen van ‘Scholingsbijeenkomst arbeidsongeschikte werknemer’. Vermeld in uw mail ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. Wij willen ook graag van u weten of u gebruik wilt maken van de lunch.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: