De school kan een belangrijke plek zijn om een gezonde leefstijl bij kinderen te bevorderen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van Europees onderzoek naar obesitas onder kinderen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij zes- tot negenjarige schoolkinderen in Europa per land sterk varieert. Het ligt tussen de 18 en 57 procent. De percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen.

De school is een van de bepalende factoren. ‘De mate waarin een gezonde voedselkeuze beschikbaar is op school varieert flink in Europa. De beschikbaarheid van vers fruit op school varieerde bijvoorbeeld van 12 to 95 procent. Niet alleen tussen landen, maar ook tussen scholen in hetzelfde land werden grote verschillen gevonden’, aldus het RIVM.

Deel dit bericht: