Scholen voor voortgezet onderwijs mogen kinderen enkel en alleen toelaten op basis van het basisschooladvies, tenzij de eindtoets in groep 8 hoger uitvalt dan dat advies. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin staat dat ouders hier duidelijk over moeten worden geïnformeerd.

De motie stond in het teken van de praktijk van met name een aantal gymnasia, die tegen de regels in voor de toelating van leerlingen eisen stelden op basis van de score op de eindtoets. Dat is wettelijk niet meer toegestaan en staatssecretaris Sander Dekker van OCW had al laten weten daartegen te zullen optreden.

Het advies van de basisschool is voortaan leidend en de score van de eindtoets slechts een check om te zien of het schooladvies reëel is.

Gecombineerde adviezen

De Tweede Kamer vindt ook dat de regering bij basisscholen moet benadrukken dat zij altijd het recht hebben om gecombineerde schooladviezen te geven. Scholen voor voortgezet onderwijs moeten leerlingen op het hoogst geadviseerde niveau accepteren.

De Tweede Kamer wil ook dat het kabinet met een voorstel komt voor een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van de opbrengsten in het voortgezet onderwijs. Hierbij moeten vo-scholen positief geprikkeld worden om leerlingen met een dubbeladvies op het hoogste niveau te krijgen/behouden.

Vo-scholen zouden niet bestraft mogen worden als kinderen met een dubbeladvies op een lager niveau komen. De Inspectie van het Onderwijs zou scholen daar dus niet op mogen afrekenen, vindt de Kamer.

Deel dit bericht: