VOS/ABB en de andere profielorganisaties in het funderend onderwijs hebben een manifest opgesteld voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Het manifest staat in het teken van een sterker pedagogisch perspectief voor goed onderwijs. Het doel is om vanuit diversiteit en eigenheid de scholen meer ruimte te geven.

Het manifest van VOS/ABB, VBS, VGS, LVGS en ISBO bevat drie punten:

  1. Werk aan onderwijskwaliteit vanuit een pedagogisch perspectief. Het onderwijs wordt veel benaderd vanuit het oogpunt van doelmatigheid, naast de overige functies binnen het onderwijs. Pedagogisch perspectief geeft bredere kijk op onderwijskwaliteit. Toenemende ruimte in de samenleving en onderwijsveld voor deze ’tweede taal’ (beweging van meten is weten naar menselijke maat).
  2. Maak een lerarenagenda met aandacht voor de pedagogische ruimte. De kern van de pedagogische ruimte zit in de relatie tussen de leerling en leraar. Scholen worden ook in de komende jaren geconfronteerd met een lerarentekort. Naast structurele investeringen en regionaal maatwerk is in de komende periode inzet nodig om de professionele pedagogische ruimte te versterken.
  3. Geef ruimte aan scholen om de beweging naar inclusiever onderwijs vorm te geven. Wij geloven in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd worden en iedereen welkom is, ongeacht talent of beperking. Ouders willen dat hun kind de aandacht en zorg krijgt die het verdient en nodig heeft. Maak dit onderwijsstelsel mogelijk door meer aandacht te besteden aan sociale inclusie binnen het onderwijs en ruimte te geven in regelgeving voor scholen.

De directeuren van de profielorganisaties hebben het manifest dinsdag persoonlijk onder de aandacht gebracht van onderwijsminister Arie Slob. Meer weten? Lees dit blog van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.

Deel dit bericht: