In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Toezicht, Toezicht inspectie

Vrijwel alle schoolbestuurders en schoolleiders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de Inspectie van het Onderwijs meer op afstand kan. Dit blijkt uit een peiling van de PO-Raad en de schoolleidersvakbond AVS.

Uit de peiling blijkt de helft ervan overtuigd is dat het nieuwe toezichtkader van de inspectie bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Meer dan 80 procent vindt het een goede ontwikkeling dat de inspectie breder kijkt naar de kwaliteit van scholen dan alleen taal en rekenen.

Verder vinden vrijwel alle bestuurders en schoolleiders het wenselijk dat de inspectie niet alleen een controlerende, maar ook een stimulerende rol vervult.

Lees meer…

Delen