Het schrappen van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zonder aanvullende maatregelen pakt goed uit voor meisjes, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met middelbaar of laagopgeleide ouders.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van het schrappen van de eindexamens vanwege de coronacrisis, blijkt ook dat jongens, leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met hoogopgeleide ouders daar vaker nadeel van ondervinden als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, zoals extra toetsen om de resultaten van de schoolexamens te verbeteren.

Hoewel leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met laag- en middelbaar opgeleide ouders voordeel ondervinden van het schrappen van de eindexamens, blijft hun slagingspercentage nog steeds lager dan dat van andere leerlingen, zo signaleert het CPB.

Lees meer…

Deel dit bericht: