De grote meerderheid van de schoolbestuurders is bezig om de ambities in de sectorakkoorden voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs te vertalen naar de eigen scholen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer. Hij spreekt van een ‘cultuuromslag’.

‘Leraren, schoolleiders en bestuurders sturen sterker op kwaliteit en kwaliteitszorg. In po en vo neemt het opbrengstgericht werken toe. Ook staat het thema onderwijs op maat met eigentijdse voorzieningen hoog op de agenda’, aldus de staatssecretaris in zijn brief over de voortgang van de sectorakkoorden.

Hij gaat onder het kopje ‘Meer onderwijs op maat’ onder andere in op nieuwe toepassingen van ICT in het primair en voortgezet onderwijs, het terugdringen van het aantal zittenblijvers en in verband met dat laatste ook op het toenemend aantal zomerscholen.

‘Er zijn dus veel mooie ontwikkelingen. Toch is er op een aantal terreinen ook nog extra inzet nodig de komende periode’, aldus Dekker. Hij noemt drie aandachtsgebieden:

  1. Een verbetercultuur die doorwerkt in de klas
  2. Implementatie op maat en scholen aan het roer
  3. Schoolleiders die leiderschap tonen

In 2016 zal Dekker de Tweede Kamer opnieuw informeren over de resultaten die zijn geboekt bij de uitvoering van de sectorakkoorden.

Deel dit bericht: