De sectorraden PO-Raad en VO-raad moeten er harder aan trekken om de kwaliteitszorg in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. Er wordt volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW al wel veel gedaan, maar de effecten daarvan zijn volgens hem nog niet echt zichtbaar.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Dekker dat in 2014 in de sectorakkoorden met de PO-Raad en VO-raad ambities zijn afgesproken wat betreft uitdagend onderwijs, maatwerk, professionalisering en maatwerk.

Het gaat volgens Dekker goed bij het uitdagender maken van het onderwijs en het realiseren van maatwerk, maar bij de professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurders en de verbetercultuur zijn de effecten volgens hem ‘nog niet in alle tussenresultaten zichtbaar’.

Aandachtspunten in uitvoering sectorakkoorden

Hij ziet positieve resultaten op een aantal onderdelen: meer startende leraren worden begeleid, het aandeel onbevoegd gegeven lessen is lager en meer schoolleiders zijn geregistreerd in het Schoolleidersregister. Bovendien zijn er minder (zeer) zwakke scholen in het primair en voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris signaleert echter ook dat de voortgang tegenvalt als het gaat om de beheersing van didactische en differentiatievaardigheden van docenten. ‘Daarnaast is op het gebied van kwaliteitszorg op school- en bestuursniveau in het primair onderwijs

nog winst te behalen en zijn voor het verbeteren van het opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs stappen gezet, maar blijft de doorwerking naar het niveau van de klas een aandachtspunt’, aldus Dekker.

Deel dit bericht: