Basisschoolleerlingen met een autochtoon Nederlandse achtergrond in een school met meer dan driekwart allochtone kinderen, hebben in het voortgezet onderwijs een verdubbelde kans op voortijdig schoolverlaten. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van de United Nations University en de Universiteit Maastricht.

Promovenda Cheng Boon Ong baseert bovenstaande conclusie op een meerjarige studie onder ruim 47.000 kinderen die in 2000 begonnen op een basisschool in Amsterdam. De verdubbeling van de kans op voortijdig schoolverlaten (dus zonder diploma) hangt volgens haar niet samen met kwaliteitsverschillen tussen de 241 Amsterdamse scholen die bij het onderzoek zijn betrokken, maar lijkt te maken te hebben met negatieve groepseffecten.

Het omslagpunt ligt volgens de onderzoekster op een aandeel van 77,7 procent allochtone leerlingen. Daarboven verdubbelt de kans op voortijdige schooluitval. Als de samenstelling van de school minder gesegregeerd is dan 70 procent, is er nauwelijks een invloed te meten.

De resultaten van het onderzoek laten ook zien dat het regelmatig veranderen van basisschool een sterke voorspeller is van voortijdige schooluitval.

Cheng Boon Ong benadrukt dat de Amsterdamse resultaten niet een-op-een te vertalen zijn naar de rest van Nederland. Daarvoor is volgens haar verder onderzoek nodig.

De promotie in Maastricht vindt plaats op 14 november.

Deel dit bericht: