Kenniscentrum Rutgers voor seksualiteit heeft in de Tweede Kamer samen met seksuologe Goedele Liekens en een groep scholieren een seksles verzorgd.

Doel van de les was om de politiek ervan te overtuigen dat weerbaarheid moet worden opgenomen in de onderwijskerndoelen over seksualiteit. Dokter Corrie verzorgde op video de aftrap van de seksles.

Seksles in teken van actiedag

Rutgers organiseerde de les in de Tweede Kamer in het kader van de wereldwijde actiedag van de International Planned Parenthood Federation (IPPF) over seksuele en relationele vorming en rechten van jongeren.

Directeur Ton Coenen van Rutgers: ‘Het is belangrijk dat alle jongeren op de wereld recht hebben op goede en bij hun leeftijd passende informatie en tools over seksualiteit en relaties. Daarmee verhogen zij hun weerbaarheid en zijn ze in staat om bewuste, gezonde en respectvolle keuzes maken.’

Filmpjes en quiz

In de les kwamen daarom onderwerpen als man–vrouwverhoudingen, sekse-stereotiepe opvattingen, sociale druk en seksuele wensen en grenzen aan bod. Ook werden diverse filmpjes en een interactieve quiz ingezet en gesprekken met jongeren gevoerd. Verder was er vooral ook ruimte voor vragen van de aanwezige Kamerleden.

Christelijke partijen spijbelen

De fracties van de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP woonden de seksles bewust niet bij. CDA-Kamerlid Michel Rog en zijn CU-collega Eppo Bruins vonden het niet nodig om de les bij te wonen, omdat er volgens hen al voldoende aandacht is voor seksuele opvoeding. SGP’er Roelof Bisschop vond de les ‘misplaatst’, meldt het Reformatorisch Dagblad. Vanuit christelijke hoek was eerder al kritiek op Dokter Corrie.

Deel dit bericht: