Vooral onderwijsprofessionals van 60 jaar en ouder zijn positief over digitaal lesgeven. Dat blijkt uit onderzoek dat softwarebedrijf SLBdiensten heeft laten uitvoeren.

SLBdiensten is actief als softwareleverancier in het voortgezet onderwijs en het mbo. Het onderzoek dat het bedrijf liet uitvoeren, richtte zich op de ervaringen met online afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis. Er werkten 523 mensen uit het onderwijs aan mee.

Positief effect

Een van de uitkomsten is dat vooral oudere onderwijsprofessionals positief zijn over afstandsonderwijs. Van de 60-plussers die aan het onderzoek meewerkten, geeft ruim de helft (54%) aan een positief verband te zien tussen digitaal lesgeven en de resultaten van hun leerlingen. Van de 30-minners ziet 35% een positief effect. Tegelijkertijd geven vooral jongere onderwijsprofessionals aan dat zij in de toekomst vaker digitaal willen lesgeven.

Ook is de deelnemers gevraagd of de coronacrisis hun visie op digitaal lesgeven heeft veranderd. Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat dit inderdaad het geval is. Ook hier valt op dat dit vooral zo is onder oudere onderwijsprofessionals. Van de mannen van 60 jaar en ouder geeft 52% aan dat hun visie op digitaal lesgeven is veranderd, terwijl van de vrouwelijke 60-plussers 66% dat aangeeft.

Soepele overgang

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat in de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe de overgang naar digitaal onderwijs het soepelst verliep. Op 72% van de scholen ging dat daar volgens goed, terwijl dat in de westelijke provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op 63% van de scholen soepel ging.

Lees meer…

Deel dit bericht: