De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) is op zoek naar scholen die goed aan de weg timmeren met burgerschapsonderwijs.

Good practices uit het primair en voortgezet onderwijs komen op een website die nu door SLO wordt ontwikkeld. Daarop zullen lesideeën en verschillende instrumenten beschikbaar worden gesteld, waarmee scholen hun burgerschapsonderwijs kunnen verbeteren.

SLO is op zoek naar tien scholen. Bij vier scholen zullen filmpjes worden gemaakt, die ook online beschikbaar worden gesteld. Het gaat met name om scholen die burgerschap combineren met levensbeschouwing of met kinderrechten.

De mogelijkheid bestaat dat magazine School! aandacht besteedt aan één of meer good practices. Het blad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs laat zien waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich onderscheidt.

Als u vindt u dat uw school goed aan de weg timmert op het gebied van burgerschapsonderwijs en u wilt dat aan collega’s in heel Nederland laten zien, dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl. Zij heeft voor dit project contact met SLO.

Deel dit bericht: