Er zijn voldoende mogelijkheden om invallers in te zetten. Dat stelt onderwijsminister Arie Slob in reactie op het pamflet Lerarentekort. Welk lerarentekort?.

Het pamflet is opgesteld door Vivian Timmermans. Zij werkt als leerkracht in het basisonderwijs bij de Stichting DeBasisFluvius in Arnhem. In haar pamflet stelt zij dat het lerarentekort het gevolg is van knellende wet- en regelgeving. In feite zijn er voldoende leraren, dus daar zit het probleem volgens haar niet.

Timmermans pleit ervoor om wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat het voor flexibele invalkrachten makkelijker wordt meer uren te werken. ‘Er zijn genoeg leerkrachten die best wel een dag extra willen werken. Maar nu wordt er voor gekozen om een klas naar huis te sturen in plaats van een professional in te zetten, omdat er aan het inhuren van die professional nog te veel haken en ogen zitten’, zo stelt zij. Ook pleit zij voor het instellen van een landelijke invalpool.

Lerarentekort minder groot

In reactie op het pamflet wijst minister Slob erop dat door de onder meer door hem ingezette koers het lerarentekort minder groot is dan eerder gevreesd. ‘De nieuwe raming geeft aan dat, voor het schooljaar 2024/25, bij gelijkblijvende omstandigheden, een tekort van circa 1.970 fte aan leraren verwacht wordt bovenop de huidige situatie. Dat is bijna 1.300 fte lager dan in de vorige raming.’ Dit tekort is volgens de minister overigens nog steeds zorgelijk.

Hij wijst er verder op dat er meerdere manieren zijn om, behalve als zzp’er, flexibel te werken in het primair onderwijs. Hij noemt in dit kader de regionale transfercentra die het voor schoolbesturen mogelijk maken om onderling personeel uit te lenen voor invalwerk. Slob: ‘In de pool zitten ook vaak parttime leerkrachten, die kunnen worden benaderd als er een vervangingsbehoefte is (de zogenoemde ‘flexibele schil’).’

Ook noemt hij de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. Deze wet vergroot de mogelijkheden om tijdelijke dienstverbanden aan te gaan. Datzelfde geldt voor wettelijke mogelijkheden waarvan eerder al gebruik is gemaakt in de CAO PO.

De conclusie van de minister is dat er ‘voldoende mogelijkheden (zijn) om (inval)leerkrachten op scholen in te zetten’.

Lees meer…

Deel dit bericht: