Minister Arie Slob schuift de huisvestingsproblemen waar het primair en voortgezet onderwijs al jarenlang mee kampen, naar de volgende kabinetsperiode door. Dat blijkt uit zijn beleidsreactie op het rapport van bureau McKinsey over de toereikendheid van de bekostiging.

In het rapport Een verstevigd fundament voor iedereen van McKinsey staat dat ‘de onderinvestering in huisvesting een van de grote uitdagingen is waar de sector voor staat’.  Slob erkent dat te veel schoolgebouwen niet op orde zijn. Er ligt volgens hem een grote opgave, onder andere op het gebied van binnenklimaat, duurzaamheid, digitale infrastructuur, passend onderwijs en moderne onderwijsmethoden.

Hij meldt in zijn beleidsreactie dat hij wetgeving voorbereidt om de verantwoordelijkheden van schoolbesturen en gemeenten op het gebied van onderwijshuisvesting beter op elkaar te laten aansluiten. Onderdeel van dit wetstraject is een verplichte inventarisatie van alle schoolgebouwen per gemeente, waarbij wordt gelet op bovenstaande punten.

Verder kondigt Slob een interdepartementaal beleidsonderzoek aan, dat is gericht op onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij wordt onderzocht welke opgaven er liggen en hoe hieraan voldaan kan worden. Het resultaat van het onderzoek wordt verwacht in maart 2021, dus rond de Tweede Kamerverkiezingen. Dit betekent dat de minister de al vele jaren bestaande huisvestingsproblemen in het onderwijs doorschuift naar de volgende kabinetsperiode.

Deel dit bericht: