De SUVIS-regeling voor betere ventilatie in schoolgebouwen functioneert niet. ‘Bij het bedenken van de regeling moet bekend zijn geweest dat schoolbesturen en gemeenten hier geen geld voor hebben. Daarmee voelt het een beetje als voor de bühne’, zegt bestuursvoorzitter Annemarie Trouw van Atlant Basisonderwijs in de gemeente Velsen tegen Nieuwsuur.

De subsidieregeling SUVIS (Specifieke uitkering ventilatie in scholen) is vooral bedoeld voor bouw- en installatiekosten. Per aanvraag kan als voorschot maximaal 30% van de totale kosten worden toegekend tot maximaal 1 miljoen euro. Het idee is dat voor de verdeling van de resterende 70% gemeenten en schoolbesturen afspraken met elkaar kunnen maken. Gemeenten kunnen tot en met 30 juni subsidie aanvragen voor het verbeteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen.

Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal bijna 99 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidieregeling is in het leven geroepen in het licht van de coronacrisis. De gedachte is dat met goede ventilatie in schoolgebouwen het risico op besmetting met het coronavirus kan worden beperkt.

Geen geld van gemeenten

Uit een peiling van VOS/ABB kwam in februari al naar voren dat een kwart van de gemeenten weigert mee te betalen aan betere ventilatie van schoolgebouwen. Gemeenten die niet met geld over de brug komen, vinden dat het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen niet hun taak zou zijn of stellen simpelweg dat ze er geen geld voor hebben.

Daarbij komt dat schoolbesturen vanuit het Rijk gebonden zijn aan het verbod om geld te besteden aan bepaalde investeringen, zoals het verbeteren van de ventilatie in de gebouwen. Het risico bestaat dat de accountant de schoolbesturen hierover op de vingers tikt. Dat kan ertoe leiden dat de Inspectie van het Onderwijs besluit tot een terugvordering van het geïnvesteerde bedrag op de rijksbekostiging. Dan heeft het bestuur dus al geld geïnvesteerd in betere ventilatie én wordt dat bedrag door het Rijk ingehouden. Veel schoolbesturen willen dat risico absoluut niet lopen.

Schoolbesturen in spagaat

Adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB zei naar aanleiding van de peiling dat schoolbesturen in een spagaat zitten. ‘Aan de ene kant zijn er intern afspraken met ouders en personeel dat ze investeren in betere ventilatiesystemen. Maar aan de andere kant zijn er gemeenten die daar niet aan mee willen betalen en is het maar de vraag of besturen daarin mógen investeren.’

‘Het is een gezamenlijke opdracht voor schoolbestuur én gemeenten, maar de praktijk wijst uit dat een deel van de gemeenten dat echt niet zo ziet. Dit helpt onze leden niet, laat staan de leerlingen en leraren die nu nog steeds – en dat is geen grap – met de ramen open in de klas zitten’, aldus Bloemers.

Druppel op gloeiende plaat

Nieuwsuur sprak onder over de problemen met onder anderen bestuursvoorzitter Annemarie Trouw van Atlant Basisonderwijs in de gemeente Velsen. Zij schetst een zelfde beeld als wat naar voren kwam uit de VOS/ABB-peiling. ‘Voor onze acht scholen bij elkaar gaat het om een aanvraag van zo’n 2,4 miljoen euro. Dat betekent dat ruim 1,6 miljoen van ons of de gemeente Velsen moet komen.’ Volgens Trouw kan het schoolbestuur dat bedrag niet in zijn eentje ophoesten.

De gemeente Velsen biedt geen soelaas, blijkt duidelijk uit de woorden van onderwijswethouder Marianne Steijn: ‘Het water staat ons niet áán de lippen, maar bóven de lippen. Dat gemeenten er ook geen geld voor hebben, is duidelijk.’

Volgens Trouw had het ministerie van OCW kunnen bedenken dat schoolbesturen en gemeenten hier geen geld voor hebben. ‘Daarmee voelt het een beetje als voor de bühne’, aldus Trouw. Wethouder Steijn sluit zich daarbij aan: ‘Ze hadden op het ministerie ook wel kunnen bedenken dat dit een druppel op een gloeiende plaat is.’

De reactie van het ministerie is dat de subsidie is bedoeld als tegemoetkoming. ‘Schoolbesturen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor een gezond binnenklimaat in schoolgebouwen’, aldus een woordvoerder van OCW.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: