‘De organisatie rondom schoolexamens moet beter’, benadrukt onderwijsminister Arie Slob. Hij noemt het verontrustend dat het op meer dan de helft van de scholen niet goed gaat.

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de organisatie van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. Directe aanleiding daarvoor waren de examendebacles bij VMBO Maastricht in 2018 en het Calvijn College in Amsterdam in 2019.

Uit het inspectieonderzoek kwamen tekortkomingen naar voren op 60 van de 104 onderzochte scholen. Slob noemt dat ‘verontrustend, maar niet onverwacht’. Hij vindt dat scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen: ‘De organisatie rondom schoolexamens moet beter’, aldus de minister.

De inspectie meldt dat er verschillende tekortkomingen zijn geconstateerd. ‘Het ging in sommige gevallen om fouten in het PTA en/of het examenreglement, of de uitvoering hiervan. Bij andere scholen ging het om minder inhoudelijke tekortkomingen. Zoals het vermelden van de herkansingen per toets of het vragen van instemming van de medezeggenschapsraad.’ De inspectie zegt niet welke scholen zijn onderzocht.

Al maatregelen aangekondigd

In oktober kondigde hij al maatregelen aan. In een brief aan de Tweede Kamer stond toen onder andere dat alle scholen met ingang van schooljaar 2021-2022 een examencommissie moeten hebben. Ook worden de minimumeisen voor het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement aangescherpt en aangevuld.

De minister schreef toen ook dat hij van de schoolbesturen verwacht dat zij hun rol in toetsing en examinering zorgvuldig uitvoeren: ‘De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt bij het schoolbestuur en daar ligt ook de eerste verantwoordelijkheid om te handelen wanneer de kwaliteit ondermaats is.’

Lees meer…

Deel dit bericht: