Onderwijsminister Arie Slob ziet het niet zitten om alle leerlingen pas in het derde jaar van het voortgezet onderwijs een schooladvies te geven, meldt Trouw. Nu gebeurt dat in groep 8 van de basisschool, maar onder andere de PO-Raad, VO-raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) willen het met drie jaar uitstellen.

De krant meldt op basis van een bericht van het ANP dat de minister beseft dat het schooladvies in groep 8 voor sommige kinderen te vroeg komt. Maar ‘anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen’, aldus Slob.

Onder andere de PO-Raad, de VO-raad en het LAKS pleiten ervoor om leerlingen pas in het derde jaar van het voortgezet onderwijs een schooladvies te geven. De gedachte hierachter is dat een later schooladvies kansengelijkheid bevordert. Het zou met name goed zijn voor laatbloeiers en kinderen uit kansarme gezinnen. Zij zouden met uitstel van het schooladvies een hoger niveau kunnen bereiken. Hiermee grijpen ze terug op het idee van de middenschool in de jaren 60 en 70, die er uiteindelijk niet kwam.

Toekomst van ons onderwijs

In het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs (ook wel bekend als het Onderwijspact) staat dat de leerlingen ‘rond de leeftijd van 15 jaar’ gaan kiezen voor de beroepsgerichte of academische stroom. ‘Dit doorstroommoment ligt niet vast: leerlingen stromen door wanneer ze daar aan toe zijn. Ook na deze keuze kunnen zij binnen de kwalificerende fase leergebieden of vakken volgen en afsluiten op verschillende niveaus.’

Het idee is dat tussen de beide stromen ‘paden’ of ‘wisselstromen’ komen, ‘met het oog op het borgen van een zekere mate van flexibiliteit en het voorkomen van mogelijk ervaren (vroegtijdige) prestatiedruk bij leerlingen en studenten’.

Huidige onderwijs voldoet niet meer

De opstellers van het discussiestuk wijzen erop dat er veel signalen zijn die erop wijzen dat het huidige onderwijssysteem niet langer voldoet. ‘Zo daalt de leesvaardigheid (…), is er sprake van kansenongelijkheid, wordt beroepsonderwijs ondergewaardeerd en voorkomen schotten in het systeem dat we het maximale uit elk talent kunnen halen.’

Lees meer…